PLACEMENTS 2014-15   DIYA SYSTEMS


PRANESH JOSHI                PUNYA MALLER                 MANJUNATH GAYAKAWAD

 


MADHUMITA MAITY           MALHARI HALAGEKAR        NEHA NIMBALKAR

 


SAINATH PAWAR             SOUMYA PATIL                  SNEHA GUNAKE


 
IGATE 


   
 ANURADHA SHETTIGAR      ANUSHA KALYANI             ANUSHA NAGARAD

         

           
BHAVANA KITTURA           CHINMAYA MASALI            GIRISH PATWARI

 

 

    
NAVANEETH K                    POOJA DADDI                   POOJA PATIL

 

           

   
PRITHVI SHAH                   RAKSHA KULKARNI         

 

 

   
SHASHANK KULKARNI           SHRUTI REVANKAR           SIDDI DESHAPANDE
         

  
 SNEHAL KANADIKAR           VEENA KONI

                            

Go to top